Søg

Kvalitet

En af de mest grundlæggende elementer i vores kvalitetspolitik er udvælgelsen af produkter. Vi har nemlig kun originale produkter i sortimentet (så her finder du ingen billige efterligninger), da det er med til at sikre, at produkterne kan holde til institutionsbrug.

Og i et presset budget er det især vigtigt med produkter, der har en lang levetid – og vi er ikke interesserede i at give jer andet end den gode oplevelse, der følger med et godt kvalitetsprodukt.

Herunder kan du læse en række af vores ”mærkesager”, og hvad de har af betydning for jer:

Svane-mærket

Vi vælger altid de Svanemærkede produkter hos vores leverandører, når det er muligt. Det er med til at sikre kvalitet frem for alt.

A-mærket

Inden for hobby- og beskæftigelsesmaterialer har vi hovedsageligt produkter, som er A-mærket af FFFH (Fællesrådet For Formnings- og Hobbymaterialer). Det betyder at produkterne overholder de skrappeste produktkrav – og ofte større krav end gældende lovgivning. Læs mere om A-mærket på www.fffh.dk.

Phtalater

Vi sælger udelukkende legetøj uden phtalater. Phtalater er et oliebaseret kemikalie, der blandt andet benyttes i produktionen af pvc-plast og kosmetikprodukter. Stoffet blev i 2001 i EU klassificeret som et CMR-stof, og anses altså for enten at være kræftfremkaldende, mutagene eller skadeligt for den menneskelige reproduktionsevne.

Genbrug

Hos ToyJoy Danmark genanvender og genbruger vi næsten alt emballage for at spare ressourcer. Det betyder, at du som kunde kan opleve at få leveret dine varer i en kasse fra et andet firma. Varerne kommer selvfølgelig stadig fra os, vi tænker blot på miljøet.

FSC

Størstedelen af vores møbelproduktion er FSC-mærket. Det betyder, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor dyr og planteliv beskyttes.

Sikkerhedsstandarder

Hos ToyJoy Danmark bliver alle legepladser bygget efter gældende sikkerhedsstandarder, nemlig DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

Legepladsinspektion

Alle legepladser skal ifølge reglerne i DS/EN 1176 inspiceres af certificerede legepladsinspektører. Ring til os såfremt jeres institution ønsker en uvildig legepladsinspektion.

CE-mærkning

For at vi overhovedet må sælge vores produkter, skal vi opfylde alle relevante EU-standarder og lovgivningen i EU. Dette kan du eksempelvis se på CE-mærkningen på vores legetøj.